Νέες Κυκλοφορίες

Μόλις κυκλοφόρησε
 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’
Κείμενο * Μετάφραση * Αναλυτικά Σχόλια * Ερμηνεία

σε μεγάλο σχήμα 17,5 χ 25 εκατοστά,
470 σελίδες, η λιανική του τιμή είναι € 19,-

Συνοδεύεται από τρία σύντομα, χρήσιμα Παραρτήματα,
από τα οποία, το πρώτο, αποτελεί μία σύντομη, αλλά τεκμηριωμένη
μελέτη στο σημαντικό θέμα, σχετικά με τη σημασία
των λόγων του Ιησού Χριστού

«τούτο εστιν το σώμα μου… τούτο εστιν το αίμα μου»,

με πλούσια βιβλιογραφία.